İzcilik ve Kızlar

İZCİLİK VE KIZLAR

Televizyonda izledim ‘’Kızım nerede’’, Kızım olmadan asla’’ vb. filmler gösteriliyor. Aileler kaygılı. Acaba diye düşünen anneler var. Aile, okul ve izcilik eğitimi yolu ile çocuğuna yön verme çabasında. İzcilik eğitimi çocuklara ve kızlarımıza neler verebilir? ”Kız izcilerin ve genç kadınların güçlenmesinde izciliğin rolü’ ne olabilir? İzcilik onların topluma güçlü olarak katılmalarında ne gibi etkiler sağlayabilir?

Ben inanıyorum ki biz kız izcilere ilerde güçlü bir bayan olmamız için her önemli detay izcilik sayesinde öğretilmektedir. Her hangi bir ayrım gözetmeksizin faaliyet gösteren izcilik, etkinliklerinde her kızın içinde var olan “yapabilme” sezgisini-gücünü çok daha iyi görüp o gücü kullanabilmeyi bizlere öğretmektedir.  Geziler, kamplar, ateş gecesi eğlenceleri  bana çok şeyler vermiştir.
Ülkemizde farklı şartlar altında olan birçok kız izci vardır. Kimisi çevresi  tarafından baskı görmüş, korunmuş, ilgisizlikten yalnız bırakılmış ya da aşırı şımartılmış ve özgüvenini gücünü bulamamıştır. Ama izcilik her etkinliğinde dünyada herkese yer olduğunu, eşitliği ve baskının içindeki umudu kaybetmemesi gerektiğini gösteriyor. Kendine olan özgüvenini geri kazanması için hazırlanan etkinliklerde ona daha çok görev veriliyor. Etkinlikte yaptığı sunumda hata yapsa bile ertesi gün hiçbir hor görme olmaması onun ikinci gecede kendi  isteğiyle görev alması isteği oluşturuyor. O akşam hata yapsa bile kimse tarafından kötü bir karşılık almayacağını bilmesi onun hayat koşusunda birçok kişinin önüne geçmesini sağlar.

Maalesef ülkemizin doğu bilinci geri kalan bölgelerinkinden daha farklıdır. Doğuda “genel olarak” bir kız çocuğundan çok erkek evlat tercih edilir. Kız çocuğun olduysa geleceğini şekillendiren kendi fikirleri değil ailesinin fikirleridir. Belirli bir yaşa kadar büyütülür ardından küçük yaşında ailenin seçtiği birisiyle evlendirilir,  çocuk olur. Kendisine yapılanın aynısı şeklinde kendi çocuğunu yetiştirir. Bu böyle devam eder. Maalesef bu bir drama değil ülkemizin gerçeklerinin bir parçasıdır. Ama bu kızlar izci olursa, izcilik kızların  kendi kararlarını hür iradesi ile vermesini öğretir. Kendisi için doğru olan geleceğe yürüyebilmek için her türlü güçlükle savaşmayı öğretir.
Kadın-erkek arasında ki farklılıklar hep bir tartışma konusu olmuştur. Erkekte bulunan kas gücü çevremiz tarafından ön plana atılmıştır. Ama bir izci faaliyetinde bu ölçütlerin önemsiz kılınması, herkesin kendisini eşit hissetmesi için ne gerekiyorsa yapılır. Kamplarda bir erkek beş odun taşırken kız üç odun taşıdıysa kimse ona hor görerek bakmaz. Buradaki amaç bir yarış birinciliği değil sonuç elde etmektir. Ve bu da sorumluluk bilincimizi geliştirmemizi sağlar.

İzci, herkese karşı naziktir. Türemizde yer alan beşinci maddenin belirttiği gibi ulusal kitlede kaliteli bir kişilik ve karaktere sahip bir bayanın uyması gereken önemli bir kural kibar ve nazik olmaktır. Türelerdeki her madde çocuklara benimsetildiğinde güç katar. Hayat felsefesini oluşturur. Nazik, tutumlu, sözünün eri, sadık olma, saygı-sevgi  dolu v.b. duygularla güçlendirir.

İzcilik, genç bayanları tam anlamıyla topluma yararlı, insanları seven, onlara yardım eden, doğayı ve çevreyi koruyan, vatanına yararlı, iyi bir insan olma sanatıdır. Milli Eğitim Bakanlığının desteklediği, izci lideri öğretmenlerle yapılan izcilik faaliyetine ailelerimiz kız çocuklarını güvenerek göndermelidir. İzcilik, okul ve ailenin eğitiminde eksik kalan boşlukları doldurarak, hayat eğitimine çok katkıda bulunmaktadır. Çocuklarımız gelecekte bana okumayı yazmayı öğrettiniz ama hayatı öğretemediniz demesinler.
Sonuç olarak izcilik, yeşil yoncaların büyümesini,  çiçekler  açmasını hedefleri için savaşıp, eşitlikçi bir yapıyla cesur, dürüst,ahlaklı, saygı-sevgi dolu, kibar ve güçlü bir bayan olma yolunda emin adımlar atmasını öğretir.
MAHMUT ŞEHİRLİ